دنیای جدیدمان

برمی گردم ... خیلی زود .... کنار ثانیه های انتظار منتظرم بمان . کنار درب های خروجی

تنهایی . کنار نیمکت های خالی پارک ...

دارم می رسم . به با تو بودن ها . به آرامش دقیقه ها . فقط این آخرین پل که مرا به تو

می رساند فرو ریخته . باید صبر کنی تا درست شود

تا دنیای جدیدمان به اندازه ی  یک دنیا اضطراب ،بیشتر صبر کن .

/ 4 نظر / 11 بازدید
لیموترش

گل کاغذی عزیز امیدوارم هر چه زود تر ببینمت مراقب خودت باش. یه وقت ماجرای چاله و چاه . . . خوشحالم که هستی[گل][گل][گل]

لیموترش

[گل][گل][گل][گل][گل] [لبخند][لبخند][لبخند] موفق باشی دوست خوبم[گل]