...

 

تو با دلتنگی های من، تو با این جاده هم دستی

تظاهر کن ازم دوری تظاهر می کنم هستی

تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم

صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر می بینم

/ 0 نظر / 15 بازدید