# خودنویس

گناه

نمی دانم چرا گناه بود؟ عاشقانه نگاه کردنت... بوییدنت... بوسیدنت... در آغوشت گم شدن ... با تو خندیدن... با تو حرف زدن... دستت را گرفتن... سر روی شانه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید