چرا....

چرا حس می کنم هستی کنارم؟

چرا این رفتنو باور ندارم؟

چرا گم می کنم روز و شبا مو؟

چرا حس می کنم داری هوامو؟

چرا هستی میون خواب و رویام؟

چرا پر میشی تو هرم نفسهام؟

از مهرنوش 

/ 0 نظر / 11 بازدید