خدایا ازت متنفرم

/ 3 نظر / 19 بازدید
لیموترش

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب] [تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب] [تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب] [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] سلام چه اتفاقی افتاده مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گل کاغذی مهربانم چی شده؟ [نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران]

لیموترش

سلام گل مهربانم نمی خوای چیزی بنویسی؟ حالت خوبه؟ کجایی؟ چرا خبری ازت نیست؟

لیموترش

سلام حالت چطوره؟ یعنی اینجا رو کلا تعطیل کردی؟ عید فطر مبارک