دلم برای گل کاغذیم تنگ شده بود 

لابلای تمام زندگی پر از مشغله گاهی به گذشته برمیگردم

/ 0 نظر / 22 بازدید