دنیا

هیچ چیز این دنیا سر جای خودش نیست .

گاه فقط از کل دنیا ؛

دلت یکی را می خواهد ....

و می دانی تا ابد هم که
 
خدا خدا کنی بدستش نمیاری !

می دانی که باید ،

بگذاری و بگذری ... !!!

 

پ ن : اصلا حوصله زندگی رو ندارم + حوصله نصیحت شنیدن+ حوصله ی تظاهر کردن

+ حوصله دروغ شنیدن + حوصله  هیچی ندارم . دلم بازم سفر می خواد . سفر خیلی

خوبه . منو از همه دغدغه ها دور می کنه . حیف که نمی تونم همیشه به سفر باشم

/ 0 نظر / 16 بازدید