روزمرگی من

امروزم تموم شد . کاش یه راهی بود این زمان رو نگه می داشتم .

دوست ندارم برم جلوتر . کاش بر می گشتم به عقب . کاش...

دلم گرفته . دلم می خواد بره شمال . بره کنار دریا . بشینم و آتیش

روشن کنم دلم میخواد از این جا دورٍ دور بشم .

یه جورایی روحم خستس . چیزی هم خوبم نمی کنه . فردا باز روز از

نو و روزی از نو .

چه رخوتی تو تنمه . شاید فردا بهتر بشم ...شاید...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید