کار اجباری

من دلم تنگه ناراحت

 

من دلم گرفته نگران

 

من خسته شدمچشم

 

من بی انگیزمخمیازه

 

من استریوس دارماسترس

من دلم تفریحات سالم با یکم ناخالصی می خوادنیشخندمژهاز خود راضیقلب

 

همه ی اینا کافیه که تو خارج فرداش بری آسایشگاه روانی ولی تو ایران  فرداش باید

بری مدرسه

چراااااااااااااااا؟؟؟؟؟کلافه

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
نیل

چون اینجا ایرانه [نیشخند] تفریحات ناسالم با کمی خلوص نیت داریم ما. به جمع ما بپیوند نرگسیوس میاگی ساما [نیشخند]