پاییز

داره بارون می آد . هوا خیلی ابری و گرفتس . همین رنگ خاکستری پاییز و زمستون منو

افسرده می کنه .

من تو پاییز دل بستم ، همین فصل بود که عاشق شدم ، خوشحال بودم و تو همین پاییز

فهمیدم زندگی جدی تر از احساس من هست .

پاییز رو شاید دوست دارم شاید نه . مثل همه چیزای دنیا . هیچ ثباتی تو احساسم نیست

می گذرم از گلایه ها . پنجره رو باز می کنم .

آسمون ابری ، زمین خیس ، هوای پاییز...

/ 2 نظر / 17 بازدید
هوبخت

پاییز فصل عاشقیه دیگه[چشمک]

آیدا

چه سخت است هم پاییز باشد هم ابر باشد هم باران باشد هم خیابان خیس باشد اما نه تو باشی نه دستی برای فشردن نه پایی برای قدم زدن نه نگاهی برای زل زدن