من ِ دیگر

دیگه هیچی نیست که ازش بنویسم . از روزمرگی هام همین بس که هر بار تو وبلاگم

 

سکوت می نویسم . می خوان خلوتمو ازم بگیرن . باید کم کم پلاسم رو از نت جمع کنم

 

باید مثل آدما زندگی کنم . انقدر این روزا چیز یاد گرفتم . یاد گرفتم قهر کنم ،بد باشم

 

نبخشم .یاد گرفتم مثل بقیه باشم نه مثل خودم .

 

باز هم تو کنارمی و از همه دورتر به من و از همه نزدیک تر به من .

 

خسته شدم از همه ی هنجارهایی که منو از من می گیره.

/ 0 نظر / 10 بازدید