این چه قانونیه که همیشه عزیزترین ها کاری ترین ضربه ها رو می زنن؟

بعد تو ساکت می شی، بغضتو می خوری و می گی اشکال نداره و سعی می کنی یادت بره.

این چه حکمتیه که همیشه کسی رو دوست داری که دیگری رو بیشتر از تو دوست داره؟

بعد تو مجبوری یواشکی دوسش داشته باشی جوری که حتی خودش نفهمه.

این چه رازی هست در رفتن انسانها که بعضی راه ها را هرچقدر بری نمی رسی و بعضی راه

ها را هر چقدر نخواهی بروی برده می شوی؟

/ 0 نظر / 17 بازدید