دلم برای گل کاغذیم تنگ شده بود  لابلای تمام زندگی پر از مشغله گاهی به گذشته برمیگردم
/ 0 نظر / 21 بازدید
پر از پرواز بودم روزگاری دوراماآسمانی نیست امروز از برایم.......آشیانی هم دگر نیست...سکوتم راز سنگینی به دل داردکه گر گویم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
آذر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
11 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
7 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
خودنویس
8 پست
تولد_من
2 پست
معلم
1 پست
نوروز
1 پست