گل کاغذی
 
قالب وبلاگ
آخرين مطالب
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥
» جمعه ٤ دی ۱۳٩٤ :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
» جمعه ٢٧ آذر ۱۳٩٤ :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳٩٤
» شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤ :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» دلتنگی :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤
» جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤ :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤
» امتحان خر است :: جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳
» بعد از مدت ها :: شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» سکوت :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» یه روز خیلی بد :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» تولدم :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» تقصیر کیست :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» حسودم :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» انتظار :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» هیچ :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» اینجا مرا تنها گذاشت :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ناراحت نباش :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چرتکه خدا :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» خواب بد :: جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
» سال نو سلام :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» 5 اسفند :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» ب شرط بقاء :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» سهم من :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» اعصاب خورد :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» همه چی الکی :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» شب بیداری :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» پاییز :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» بازنشستگی :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» بارون :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» صبح پاییزی :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» بوی ماه مدرسه :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» تولد من :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» زلزله آذربایجان :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» مرور خاطره :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» !!!!! :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» عشقولانه من :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» عنوان نداره :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» دنیا :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» کلاغ :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» مشهد :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» شور عشق :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کار اجباری :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مرغ عشق :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ذهن درگیر من :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» من ... معلمی :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مطلب زورکی :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نامه به خدا 1 :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» تمام شد :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» گناه :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۱
» خودنویس :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» نشدن های من :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» سیزده به در91 :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» بهتر باش :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۱
» تشکر :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» خطبه های من :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» سال 1+90 :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» هیچ :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» دنیای جدیدمان :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» نال :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» مگه چیه بدون عنوانه :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» خدا :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» عنوان نداره :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» روزای گند :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» دوباره ها :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» گریه :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
» بهمنننننن :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» من ِ دیگر :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» زمستون :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» درددل :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» همین جوری :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» گذشته ها :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
» روز قبل تولدم :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» درد دل :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» سرگیجه :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» فارغ التحصیلی من :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» شاهکار گل کاغذی :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» یک روز :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
» هیچی :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» دارم از یاد تو می رم :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» برزخ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هوس :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حضور :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» امروز من :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» روزمرگی من :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
» روزمرگی من :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» !!!! :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» برایم دعا کن... :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» حال من :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» ثانیه ها :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» جوانی :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» وقتی همه چیز می شکند :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» یوم الله امتحانات :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» ... :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» دل من... :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» آرزو :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
» چرا.... :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» این روزها :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩
» متن من :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» تولد مهتا :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
» دوست :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
» بدون عنوان :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» بیماری :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» یک نفر :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» تولد من :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» کاش ها :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» عشق واقعی :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» زیبا :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» زمان :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» من و قلم :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» تو ... :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» بگذر :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» چیزی برای فرداها... :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» با اجازه سهراب :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» نقاش :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دماوند :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» روز معلم :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خاطره :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» فرصت :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» چرا وقتی که :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» دل :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» سیزده به در :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» بیابان :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» روح من :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» پند :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» سال نو :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» به نام تو :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» عشق :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» عید :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» امروز ... :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» ندانستم :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» یاد دوران دبستان :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» یه نفر که ... :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» بنویس :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» اتاق من :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» خاطرات :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» آرزوی سبز :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» روزمرگی :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
» یار من :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» ترانه :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» دل :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» گفته هایی از گاندی :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» تولد من :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» خیام :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» یه شعر قشنگ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» روشنایی :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸
» فردا :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» سکوت :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» باز پشت آزادی لرزید :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» لحظه ها :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
» نمایشگاه کتاب :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خلیج فارس ایران :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خلیج فارس!!!!!!!! :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یک روز با من زندگی کن ... :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» او هم رفت ... :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» عاقبت این نردبان افتادنیست(2)... :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» عاقبت این نردبان افتادنیست (1).... :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» عشق :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» زمان :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸
» سال 88 :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» سالی که گذشت ... :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
» اردوی غزه :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» دل شکسته :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» آغاز کلام :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧
» چکاوک :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» ترس :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» زندگی من :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» آرامش دره :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» من ... :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
» من و عشق :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» دست جنون :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» تصویر من :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» من خوشحالم :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» روزگار :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» تنهایی :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» شرح حال من :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
» یادگاری :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳۸٧
» مرا به خانه ام ببر :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» آرزوهای من :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
» آزادی های من :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
» خدای من :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
» حاصل عمر :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» نماینده های کلاس من ! :: شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧
» لحظه ای آرامش :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
» یه سبد مهر :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
» پایان تعطیلات :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» خدا :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» امروز ، روز تولد من :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧
» خدایی که نمی دید ! :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» از اینجا تا انسانیت :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» چشمها بسته، دهن باز وَ قُد قُد بسیار :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
» سردرگمی :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» من از جهانی دگرم :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» خدا که صدای مرا نمی شنود... :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
» کفشهایم کو.... :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» چرا؟ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
» آنچه مرا در زندان نگه می دارد :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» مسافر 1 :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» امتحان ساختمان گسسته :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
» شعر بابام ... :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
» گر سر ننهم... :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» من عاشق شغلمم :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اعتیاد .... :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تقدیم به... :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کوه درد :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دلم گرفته ایدوست :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» من زن ایرانی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» هوای تازه .... :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
» اتفاق :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
» اتحاد :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧
» لحظه تحویل سال برای من.. :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» وطن :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» نسل سوخته :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» رویاهای تلخ :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» دل تنگ من مهر بی پایان خدا :: سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
» سختيها :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
» ادامه مطلب :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» تقدیم به... :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» روح متعالی :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٥
» بی نیاز :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٥
» قداست :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
» راست قامتان خمیده :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥
» جنگ :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
» محرم راز :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» مناجات :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٥
» يک پند :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
» تضادها :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» سخاوت :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥
» زيبايی :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» معلم :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ..................... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» گل رويا :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
» آوار رنگ :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» کاش ميدونست :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» سال ۸۵ :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
» باران :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
» من.... :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
» ?؟ به نام عشق ?؟ :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
» عاشورا :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٤
» خاطرات ۲ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
» دفتر خاطرات ۱ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» دنيای من ....! :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤
» **** :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤
» آرزو... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» تنها بدون دوست دارم.... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» همدلی :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» تجربه ی عشق :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» کودک وخدا :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٤
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

روزگاریست که چون من همه را طرح خاموشی در نقش لب است
صفحات دیگر
امکانات وب